Profamo helpt jou op weg naar een nieuwe baan. Door te kijken naar welke functies en organisaties het beste bij je passen maar vooral ook door je goed te adviseren en voor te bereiden op het solliciteren zelf. Hieronder vind je alvast een aantal tips die je op weg kunnen helpen.

Een CV dient een duidelijke weergave te geven zijn van jouw kennis, kunde en vaardigheden. Dit zodat een potentiële nieuwe werkgever de inschatting kan maken op welke manier jij een toegevoegde waarde voor zijn bedrijf kan zijn.
Jouw CV is vaak de eerste indruk die je achterlaat bij deze potentiele nieuwe werkgever en dus jouw binnenkomer bij het bedrijf waar je solliciteert. Omdat werkgevers veelal meerdere sollicitaties ontvangen is het van belang dat jouw CV goed opgebouwd en geschreven is. Een uitgebreid en compleet CV bestaat uit de volgende informatie:

Persoonlijke gegevens

 • Volledige naam (voornaam, overige voornamen en achternaam)
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd of samenwonend)
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Een portretfoto

Persoonlijkheidskenmerken en -eigenschappen

Organisaties kijken tegenwoordig – behoudens werkervaring en competenties – ook steeds meer naar de ‘fit’ met de bedrijfscultuur en het team. Vertel dus kort wat over je persoonlijkheid en drijfveren zodat men – naast je kennis en kunde – ook inzicht krijgt in wie je bent. Vindt je het lastig dit te benoemen? Vraag je vrienden, kennissen en directe omgeving hoe zij jou zien. Een andere mogelijkheid is om een persoonlijkheidstest te maken op het internet. Deze zijn er genoeg te vinden.

Opleidingen

 • Vermeld alle opleidingen en cursussen die je vanaf de middelbare school hebt gevolgd. Vergeet niet de naam van de instell
 • Vermeld per opleiding de periode waarin je de opleiding hebt gevolgd en met welk resultaat je de opleiding hebt afgeslote
 • Vermeld bepaalde minors, projecten en onderzoek scripties die aansluiten bij de werkgever/functie waarop je solliciteert.
 • Heb je naast je hoofdopleiding nou heel veel aanvullende cursussen en trainingen gevolgd? Bekijk dan per sollicitatie wel je solliciteert.
 • Begin met je huidige of laatst gevolgde opleiding.
 • Aanvullende cursussen en trainingen vermeld je onder een andere kop. Dit zodat de lezer een duidelijk overzicht houdt op
 • Ben je startend op de arbeidsmarkt zorg dan dat jouw opleidingsinformatie boven jouw werkervaring op je cv vermeld staat.

Werkervaring

 • Vermeld per functie de werkgever waar je de functie bekleed hebt. (Soms is het zinvol een korte omschrijving te geven van de werkgever. Doe dit in één of twee zinnen.)
 • Vermeld alle afzonderlijke functies die je hebt bekleed (ook al zijn dit er meerdere bij dezelfde werkgever).
 • Vermeld duidelijk van wanneer tot wanneer je een bepaalde functie bekleed hebt.
 • Geef een duidelijk overzicht van de taken en verantwoordelijkheden die je hebt uitgevoerd. (Benoem alleen de meest relevante en doe dit puntsgewijs zodat het overzichtelijk is voor de lezer. Ga dus geen heel verhaal schrijven.)
 • Heb je bepaalde uitzonderlijke resultaten behaald vergeet deze dan zeker niet te vermelden.
 • Begin met je huidige of laatste baan en werk zodoende terug de tijd in.
 • Ben je ervaren op de arbeidsmarkt en heb je geruime werkervaring? Zorg dan dat je eerst je werkervaring vermeld en daarna pas je opleidingen.

Overige activiteiten

Heb je naast je studie- en werkervaring ook andere activiteiten uitgevoerd zoals bestuurswerk of vrijwilligerswerk vergeet dit dan niet te vermelden op je CV. Vergeet ook je hobby’s en interesses niet. Zo krijgen potentiële werkgevers net dat beetje meer inzicht in jou. Laat zien wat je allemaal doet in het dagelijks leven!

Vaardigheden

Natuurlijk heb je door de loop van je leven heen allerlei vaardigheden en competenties opgebouwd. Denk hierbij aan het behalen van je rijbewijs, het leren van een vreemde taal of bijvoorbeeld de ervaring die hebt met machines en computerprogramma’s. Daarnaast heb jij je als persoon en als professional verder ontwikkeld in de loop der jaren. Geef potentiële werkgevers daarom meer inzicht in waar je sterke kanten of kwaliteiten liggen. Kijk goed naar de gevraagde competenties in vacatures en probeer deze, mits je deze bezit te benoemen in je cv.

Referenties

Referenties kunnen als een goede bewijslast dienen voor hoe jij je als professional in het werkveld beweegt. Het zet de informatie in je CV dan ook extra kracht bij. Potentiële werkgevers kunnen deze referenties contacteren om zodoende meer over jou te weten te komen. Zet als referentie altijd je leidinggevende neer of iemand die jou direct heeft aangestuurd. Wanneer je iemand als referentie opgeeft zorg dan wel dat die persoon daarvan op de hoogte is.

Tegenwoordig kunnen via LinkedIn ook referenties en recommandaties gegeven worden. Heb jij die op je profiel staan? Dan is het wellicht verstandig om daar naar te verwijzen.

Je CV is klaar en goed afgestemd op de vacature waarop je wil solliciteren. Om je kansen voor een sollicitatiegesprek nog verder te vergroten is het verstandig een gerichte sollicitatiebrief te schrijven. Bij sommige sollicitatietrajecten wordt dit zelfs expliciet gevraagd. Doe je een open sollicitatie schrijf dan zeker een sollicitatiebrief.

In een sollicitatiebrief leg je namelijk de link tussen jou en de job. Je motiveert waarom je voor dát bedrijf en in die functie wil werken. Daarnaast onderbouw je waarom jij de aangewezen persoon bent voor de positie. Het is een aanvulling op je cv en geeft jou de mogelijkheid je potentiële werkgever ervan te overtuigen jou uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

In sommige gevallen kan de sollicitatiebrief zelfs het verschil maken tussen een uitnodiging en een afwijzing. Besteed er daarom zorgvuldig aandacht aan. Naast foutloos Nederlands zijn er ook tal van andere aspecten waaraan een goede doeltreffende sollicitatiebrief moet voldoen: een enthousiaste schrijfstijl, een goede keuze van argumenten, een overzichtelijke structuur enzovoort.

Schrijf lezersgericht

Je begint met het schrijven van je sollicitatiebrief, kiest een lettertype en begint aan de aanhef. Je bent begonnen met het schrijven van je brief, maar communiceer je ook? Belangrijk is om je in te leven in de persoon die jouw brief gaat ontvangen: Ga dus in de schoenen staan van de lezer. Hoe zou jij willen worden aangesproken? Welke toon, enthousiast of serieus wil je in de brief teruglezen, Welke informatie wil je aantreffen? Wat voor beeld roept deze brief op van degenen die hem geschreven heeft? Door jezelf deze vragen te stellen kun je een doelgerichte brief schrijven.

Draag de juiste argumenten aan

Als je een organisatie wil overtuigen jou uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek, zal je argumenten moeten aandragen in je sollicitatiebrief. Argumentatie heeft echter pas het gewenste effect als deze toegesneden is op de lezer bijvoorbeeld de hiring manager of recruiter. Informeer daarom goed naar wat zij belangrijk vinden. Vaak vindt je dit terug in een vacaturetekst. Schroom vooral niet om de telefoon te pakken en ze te bellen alvorens je je sollicitatie de deur uit doet. Hierdoor krijg je vaak meer informatie die niet in de vacature staat. Probeer in je brief te overtuigen waarom jij de meest belangrijke aspecten van de functie beheerst. Laat dit ook zien aan de hand van voorbeelden. Schrijf je een open sollicitatie? Kijk dan bijvoorbeeld vooral goed naar de missie en kernwaarden van een bedrijf. Geef aan waarom jij past binnen die kernwaarden en wat jij gaat doen om het bedrijf in zijn missie te laten slagen.

Schrijf gestructureerd

Een goede structuur in je jouw sollicitatiebrief is belangrijk. Het biedt de lezer houvast. Wanneer de brief en de informatie daarin duidelijk geordend is, bestaat er gewoonweg minder kans op verwarring of misverstand. Daarnaast maakt het de brief overzichtelijker en prettiger leesbaar. Een ongeordende brief roept namelijk bij de lezer een beeld op van een ongeordend persoon. Of iemand die weinig aandacht aan heeft besteed aan zijn sollicitatie.

De sollicitatiebrief

Iedere lezer vindt het prettig als hij of zij persoonlijk wordt aangesproken. Benoem in de aanhef van de brief altijd de geadresseerde. Dit zorgt er namelijk voor dat de lezer ontvankelijker is om verder te lezen. Schrijf je een open sollicitatiebrief of staat er geen naam in de vacaturetekst neem dan contact op met de organisatie en vraag naar wie je het beste de brief kunt toesturen. Grijp deze kans meteen aan om verder door te vragen over de vacature en het bedrijf.

Zorg voor een goede inleidende alinea. Maak duidelijk waarop je solliciteert en hoe je bij de betreffende functie terecht bent gekomen. Probeer dit natuurlijk allemaal in een goede en pakkende tekst te verwoorden. Zorg er vooral voor dat je in de opening van je brief enthousiast overkomt.

In de tweede alinea benoem je je werkervaring en kwaliteiten. Probeer de lezer te overtuigen waarom jij geschikt bent voor de functie. Licht juist die informatie uit die voor de functie en het bedrijf van belang zijn. Zorg dus dat het verband houdt met de functie waarop je solliciteert en maak het concreet met voorbeelden. Denk dus goed na over de meest belangrijke punten die aangeven dat jij geschikt bent voor de functie. De feitelijke informatie staat al in je cv. Probeer in je motivatie juist meer achtergrond informatie te geven die niet in je cv staat.

De derde alinea leent zich om jouw motivatie te verklaren waarom je juist voor dat bedrijf wilt werken. Wat spreekt jou aan? En op welke manier denk jij een bijdrage te gaan leveren aan de organisatie. Laat zien dat je je verder hebt verdiept in het bedrijf.

Het is natuurlijk je doel om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Geef duidelijk aan dat je graag op gesprek komt om kennis te maken met het bedrijf en dat je graag meer over jezelf komt vertellen. Vraag om een reactie en sluit je brief natuurlijk netjes en zakelijk af.

Na de brief volgt als laatst de ondertekening. Hoogachtend of Met vriendelijke groet zijn correct zakelijke afsluitingen. Tot slot volgt je handtekening met daaronder je naam.

Het is gelukt! Je hebt een goede sollicitatiebrief geschreven, je cv opgestuurd en je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hoogstwaarschijnlijk zal je niet de enige kandidaat zijn met wie het bedrijf in gesprek gaat. Dat betekent dat je jezelf zo goed mogelijk moet presenteren. Een goede voorbereiding op het gesprek helpt je daarbij een heel eind op weg.

Natuurlijk heb je al het een en ander aan voorbereiding achter de rug. Je hebt je cv opgemaakt, afgestemd op de vacature en je hebt een goede sollicitatiebrief geschreven. Denk na over de inhoud van je cv en brief. Waarom heb je bepaalde stappen gezet? Waarom heb je dingen doorgezet of juist stopgezet? Wat heb je ervan geleerd en hoe zou je het de volgende keer anders aanpakken? Stel jezelf kritische vragen en zorg ervoor dat je je werkervaring en de carrière stappen die je hebt gemaakt concreet kunt toelichten.

Verdieping in jezelf

Weet wie je bent en wat je wilt. Denk dus na over je doelen, dromen en ambities. Onderzoek in hoeverre de functie en het bedrijf daaraan bijdragen. Zo kom je over als iemand die sterk in zijn schoenen staat en niet zomaar ergens solliciteert.

Heb je je kwaliteiten en competenties in je cv en sollicitatiebrief benoemd? Denk na over welke voorbeelden je kunt geven waaruit blijkt dat je ook daadwerkelijk over die eigenschappen beschikt. Het is belangrijk dat je weet waar jouw talent ligt. Het is net zo belangrijk dat je weet waar je valkuilen liggen. Buig deze om naar ontwikkelingspunten. Dit laat namelijk zien dat je over zelf-reflecterend vermogen beschikt en met persoonlijke ontwikkeling bezig bent. Recruiters spreken veel kandidaten die niet weten waar ze nou precies goed in zijn. Weet wat jij te bieden hebt en wat het bedrijf daar aan heeft.

Verdieping in de functie

Neem opnieuw de vacaturetekst door en kies de aspecten uit die het meest relevant zijn voor de functie. Bedenk wat de werkgever jou hierover kan gaan vragen in een sollicitatiegesprek. Vind de overeenkomsten met jouw kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen. Probeer deze vervolgens terug te laten komen in jouw antwoorden. Formuleer ook vragen die jij kunt stellen zodat je een beter beeld over de functie kunt vormen. Het gaat in een sollicitatiegesprek er niet alleen om of jij bij de functie past maar ook of de functie bij jou past.

Verdieping in de organisatie

Recruiters hebben het snel genoeg in de gaten als jij je onvoldoende hebt voorbereid op het gesprek en weinig weet van de organisatie waar je nou op gesprek bent. Voorkom dit. Daarnaast ben je toch al gauw zo’n 40 uur in de week bezig met werken. Best belangrijk is de plek waar je dat werk uitvoert. Leer het bedrijf al kennen voor dat je op gesprek gaat. Bekijk de website, brochures en neem eventueel contact op om van te voren al wat dingen te vragen. Wellicht ken je iemand die er werkt of heeft gewerkt? Vraag die persoon bijvoorbeeld naar de bedrijfscultuur en de sfeer in de organisatie. Bedenk goed of jij in het bedrijf past en waarom. Dit komt goed van pas bij het beantwoorden van de vragen.

Verdieping in je gesprekspartner

Zorg dat je weet wie jij straks tegenover je hebt zitten tijdens het sollicitatiegesprek. Zet Google en LinkedIn in om achter zijn/haar functietitel, opleidingsachtergrond en interesses te komen. Dit kun je bijvoorbeeld als ijsbreker gebruiken in het begin van het gesprek. Wil je iemand voor je winnen dan is het tonen van oprechte interesse altijd een goede manier. Voor het voorbereiden op de vragen die je gaat krijgen is het goed te weten vanuit welke achtergrond ze gesteld zullen worden. Een HR-manager stelt immers vaak andere vragen dan de hiring manager.

Vragen stellen

Natuurlijk is het belangrijk dat de organisatie waar je op gesprek gaat een goed beeld van jou kan vormen. Maar zoals eerder al gezegd is het minstens net zo belangrijk dat jij ook een goed beeld van de organisatie kan vormen. Denk daarom van te voren goed na over wat voor jou belangrijk is in een nieuwe job en binnen een nieuwe organisatie. Stel vragen ter verdieping en verduidelijking over de functie, de organisatie, het team waarin je terecht komt en in hoeverre je ondersteuning krijgt vanuit de organisatie in het uitvoeren van je taken en behalen van je doelstellingen. In hoeverre dragen zij bij aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Allemaal belangrijke vragen. Dus stel ze. Het toont interesse en laat daarnaast ook zien dat je kritisch bent.

Referenties

De kans is groot dat er tijdens het sollicitatietraject gevraagd wordt naar je referenties. Werkgevers willen soms, van anderen waarmee je in het verleden hebt samengewerkt, weten wie je bent, hoe je hebt gefunctioneerd en waar jouw kwaliteiten en ontwikkelingspunten liggen.

Het is goed om te weten dat werkgevers zonder jouw medeweten geen informatie bij anderen over jou mogen opvragen. Een potentiële werkgever zal dus altijd om toestemming moeten vragen om referenties over jou in te winnen.

Wees zorgvuldig met de referenties die je opgeeft. Vraag altijd aan iemand of het goed is dat je die persoon als referentie opgeeft. Vraag die persoon meteen wat diegene eventueel zou benoemen wanneer bij hem/haar referenties worden ingewonnen over jou. Kies als referentie mensen die:

 • leiding hebben gegeven en jou vanuit hun functie hebben moeten beoordelen op je werk
 • een goed beeld van jou kunnen schetsen en positieve dingen over je kunnen vertellen
 • minder positieve dingen tactvol kunnen verwoorden

 

Geef bij het opgeven van referenties de volgende informatie op:

 • naam van de referent
 • naam van het bedrijf waar diegene destijds met jou heeft samengewerkt
 • de functietitel waarin diegene destijds werkzaam was
 • eventueel de naam van het bedrijf waar diegene nu werkzaam is
 • telefoonnummer
 • emailadres

Wat neem je mee naar een sollicitatiegesprek

Leg de dag/avond voor je sollicitatiegesprek de volgende spullen alvast klaar:

 • je vragenlijst
 • je porfolio
 • je cv en sollicitatiebrief
 • een notitieblok en pen
 • een kopie van je diploma’s en certificaten
 • een uitdraai van je referenties

Vervoer

Zorg ervoor dat je vooraf je vervoer goed geregeld hebt. Dit kan je namelijk een hoop onnodige stress besparen. Controleer nog even goed op welke locatie je moet zijn en hoe laat je verwacht wordt. Zoek uit hoe je daar wil komen (auto, fiets, openbaarvervoer) en hoe lang de reistijd beslaat. Houd altijd rekening met vertraging onderweg en vertrek ruim op tijd zodat je niet te laat komt. Een kwartier van te voren aankomen is niet erg. Mocht je toch te laat komen? Neem dan altijd even contact op om te laten weten dat je wat later bent.

Kleding

Het is belangrijk om een goede eerste indruk te maken. De juiste kleding helpt daarbij. Ook voor je zelfvertrouwen. Zoek daarom een nette outfit uit waar je je ook comfortabel in voelt. Probeer je kleding af te stemmen op de functie waarop je solliciteert. Solliciteer je voor een salesfunctie? Zorg dan dat je een pak aan trekt, laat zien dat je representatief bent. Solliciteer je voor een functie als Proces Engineer? Dan is een pak overbodig en voldoet een nette broek/rok en een nette bloes ook. Weet je niet zeker wat het meest geschikt is voor de functie? Neem dan het zekere voor het onzekere. Beter overdressed dan underdressed. Wanneer je je aan het aankleden bent let dan nog even op de volgende punten:

 • Je kleding is schoon en netjes gestreken
 • Je schoenen zijn gepoetst
 • Je haren zitten netjes en je hebt schone handen
 • Je hebt een frisse adem
 • Je hebt niet te veel aftershave/parfum op
 • Je hebt niet te veel sieraden om en make-up op
Moet nog geschreven worden
Hulp nodig bij het vinden van een baan? Maak kennis met Profamo